Αναζήτηση

*

 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 646 45
Studios/Γκαρσονιέρες 48 -
Μεζονέτες 13 2
Μονοκατοικίες 56 3
Λοιπές Κατηγορίες Κατοικίας 4 1
Κτίρια 58 5
Οικόπεδα 39 1
Γραφεία 83 58
Καταστήματα 86 130
Αποθήκες 22 9
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 16 1
Βιοτεχνικοί χώροι 2 1
Ξενοδοχεία 2 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 67 30
Πάρκινγκ 7 3
Επιχειρήσεις 9 1
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 106 2
Studios/Γκαρσονιέρες 1 -
Μεζονέτες 10 -
Μονοκατοικίες 27 -
Κτίρια 18 -
Βίλλες 1 1
Οικόπεδα 29 1
Γραφεία 1 8
Καταστήματα 10 35
Αποθήκες 2 3
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 2
Βιομηχανικοί χώροι - 2
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 15 15
Αίθουσες - 1
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 61 5
Studios/Γκαρσονιέρες 2 -
Μεζονέτες 18 2
Μονοκατοικίες 31 -
Λοιπές Κατηγορίες Κατοικίας 1 -
Κτίρια 4 -
Οικόπεδα 38 -
Γραφεία 1 2
Καταστήματα - 1
Αποθήκες 1 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 4 1
Επιχειρήσεις 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 73 2
Studios/Γκαρσονιέρες 7 -
Μεζονέτες 11 -
Μονοκατοικίες 13 -
Κτίρια 1 -
Οικόπεδα 6 -
Γραφεία 5 6
Καταστήματα 5 12
Αποθήκες 1 -
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 2 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 4 5
Πάρκινγκ 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 8 -
Μεζονέτες 2 -
Μονοκατοικίες 13 -
Λοιπές Κατηγορίες Κατοικίας 1 -
Βίλλες 1 -
Οικόπεδα 13 -
Αγροτεμάχια 1 -
Καταστήματα 3 5
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 4 -
Μονοκατοικίες 2 -
Κτίρια 4 -
Οικόπεδα 3 -
Γραφεία - 1
Καταστήματα 3 2
Αποθήκες - 1
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης - 3
Βιομηχανικοί χώροι 1 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 3 -
 • για ενοικίαση
Studios/Γκαρσονιέρες 1 -
Μονοκατοικίες 5 -
Κτίρια 1 -
Οικόπεδα 8 -
Αγροτεμάχια 1 -
Ξενοδοχεία 1 -
 • για ενοικίαση
Μεζονέτες 4 -
Μονοκατοικίες 1 1
Οικόπεδα 4 -
Αγροτεμάχια 1 -
Καταστήματα - 1
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
Λυόμενα 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 2 -
Μεζονέτες 1 -
Μονοκατοικίες 2 -
Κτίρια 2 -
Οικόπεδα 3 -
Γραφεία - 1
Καταστήματα 1 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
Επιχειρήσεις 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 3 2
Μεζονέτες 1 -
Μονοκατοικίες 2 -
Οικόπεδα 2 -
Αγροτεμάχια 1 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 4 -
Μεζονέτες 1 -
Μονοκατοικίες 4 -
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
 • για ενοικίαση
Μεζονέτες 1 -
Μονοκατοικίες 1 1
Οικόπεδα 6 -
Λοιπές Κατηγορίες Επαγγελματικής Στέγης 1 -
Ξενοδοχεία 1 -
 • για ενοικίαση
Μεζονέτες 1 -
Οικόπεδα 8 -
 • για ενοικίαση
Διαμερίσματα 2 -
Μεζονέτες 4 -
Οικόπεδα 1 -
Κτίρια επαγγελματικών χώρων 1 -
 • για ενοικίαση
Μεζονέτες 2 -
Μονοκατοικίες 1 -
Κτίρια 1 -
Συγκροτήματα διαμερισμάτων 2 -
Ξενοδοχεία 1 -
 • για ενοικίαση
Οικόπεδα 1 -
Καταστήματα 1 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 1 -
Ξενοδοχεία 1 -
 • για ενοικίαση
Κτίρια 1 -
Πάρκινγκ 1 -
 • για ενοικίαση
Ξενοδοχεία 2 -
 • για ενοικίαση
Οικόπεδα 2 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 2 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 1 -
Οικόπεδα 1 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 1 -
 • για ενοικίαση
Οικόπεδα 1 -
 • για ενοικίαση
Οικόπεδα 1 -
 • για ενοικίαση
Μονοκατοικίες 1 -
 • για ενοικίαση
Οικόπεδα 1 -
 • για ενοικίαση
Ξενοδοχεία 1 -